“ไทย-สิงคโปร์” ลุยเรือสำราญ เปิดตลาดไข่ไก่-ไข่นกกระทา

“ไทย-สิงคโปร์” ลุยเรือสำราญ เปิดตลาดไข่ไก่-ไข่นกกระทา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังประชุมกรอบความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (STEER) ระดับรัฐมนตรี ร่วมกับ รมว.แรงงานและ รมว.การค้า และอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ว่า ได้หยิบยก 5 ประเด็นสำคัญขึ้นหารือ อาทิ สินค้าเกษตร ขอให้สิงคโปร์ขึ้นทะเบียนฟาร์มไข่ไก่ และไข่นกกระทา ออร์แกนิก เพื่อให้ไทยส่งออกไปสิงคโปร์ได้ ซึ่งสิงคโปร์มอบให้หน่วยงานด้านอาหารเจรจากับกรมปศุสัตว์ของไทยต่อไป ขณะที่ภาคการลงทุนไทยได้เชิญชวนให้นักลงทุนสิงคโปร์ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัลในไทยให้มากขึ้น ซึ่งสิงคโปร์รับปากจะชวนนักธุรกิจมาไทยมากขึ้น

เศรษฐกิจ

“สิงคโปร์ได้แจ้งว่า สนับสนุนนักธุรกิจให้มาลงทุนในไทย อาทิ ด้านพลังงาน รถยนต์ไฟฟ้า ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ และนักธุรกิจ 2 ฝ่าย ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การค้าสินค้าเกษตรร่วมกัน 5 ฉบับ”

ขณะที่ประเด็นการทำธุรกิจเรือสำราญ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งหารือกับฝ่ายสิงคโปร์ เพื่อจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการลงทุนท่าเรือ การท่องเที่ยวผ่านเรือสำราญ ที่จะเป็นประโยชน์กับ 2 ประเทศ โดยตลาดเรือสำราญท่องเที่ยวของโลก มีมูลค่าสูงกว่า 550,000 ล้านบาท แต่อาเซียนมีส่วนแบ่งการตลาด 0.2% ยังมีโอกาสพัฒนาอีกมาก