ครม. ไฟเขียวขึ้นราคานมโรงเรียน 31 สตางค์ ใช้งบเพิ่ม 301 ล้านบาท

ครม. ไฟเขียวขึ้นราคานมโรงเรียน 31 สตางค์ ใช้งบเพิ่ม 301 ล้านบาท

การเงิน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฎิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายก รัฐมนตรี เปิดภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายนมโรงเรียน ถุงและกล่องละ 31 สตางค์ มีผลตั้งแต่วันนี้ จากราคา 6.58 บาทเป็น 6.89 บาท/ถุง 7.82 บาท เป็น 8.13 บาทต่อกล่องครอบคลุมนักเรียน 6.79 ล้านคน

โดยรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งการปรับขึ้นราคากลางครั้งนี้มาจากการปรับขึ้นราคารับซื้อนมโคดิบจากเกษตรกรเพิ่มอีก 1.50 บาท จากเดิม 19 บาท เป็น 20.50 บาท หลังราคาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคากลางในครั้งนี้จะเป็นวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 301,539,100 ล้านบาท

แนะนำข่าวการเงิน อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ตลาดสกุลเงินเอเชียปรับขึ้น หลังดอลลาร์ย่อตัว